Народно Читалище Съгласие-1890 - Каварна

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 1
процедура по чл.20, ал.4

Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2017-11-16 17:16:29
процедура по чл.20, ал.4

Директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2017-11-16 16:32:59