РИОСВ град Бургас

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за създаване на зелена инфраструктура в местността Пода, чрез изграждане на предпазни съоръжения от двете страни на път Е87 – дървени прегради с мрежа за ограничаване на достъпа на диви животни до пътното платно”

Дата и час на публикуване: 2020-08-10 10:51:27
АОП номер: 00725-2020-0004 Статус: затворена

В обхвата на поръчката се включват ледните дейности:

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект,

авторски надзор;

изпълнение на стройтелно монтажни работи

Индивидуален номер на процедурата: 0006512
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кремена Атанасова
  • Телефон/и за контакт: +35956 813 206