РИО / РУО Благоевград

„Организиране на събития по проект „Интегрирани териториални синергии за детско здраве и защита II“ (INTERSYC II), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансирана от участващите държави, съгласно договор №B2.9a.03/5.09.2017 г.“

Дата и час на публикуване: 2021-04-23 10:12:59
АОП номер: 04395-2021-0001 Статус: отворена

„Организиране на събития по проект „Интегрирани териториални синергии за детско здраве и защита II“ (INTERSYC II), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансирана от участващите държави, съгласно договор №B2.9a.03/5.09.2017 г.“

Индивидуален номер на процедурата: 0006783
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Благоевград
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Ивайло Златанов
  • Телефон/и за контакт: +35973885273