Областна администрация Смолян

„ОПТИЧНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ”“

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 14:14:03
Статус: затворена

„ОПТИЧНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ”“

Индивидуален номер на процедурата: 0005667
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Рудозем
Прогнозна стойност: 269999.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-15 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Недялко Славов
  • Телефон/и за контакт: 0301 60192
Документи