Областна администрация - Смолян

„Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р. Черна и р. Бяла в регулационните граници на гр. Смолян“.

Дата и час на публикуване: 2018-07-17 12:26:16
Статус: възложена

„Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р.Черна и р.Бяла в регулационните граници на гр.Смолян“

Индивидуален номер на процедурата: 0003948
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 269047.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45110000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-03 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Недялко Живков Славов - областен управител
 • Телефон/и за контакт: 0301 6 01 92
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-17 15:40:20
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088228406
  Удостоверено време: 17.07.2018 15:40:20
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2018 12:40:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-07-17 15:42:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088228552
  Удостоверено време: 17.07.2018 15:42:14
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2018 12:42:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации и КС

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-07-17 15:44:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088228756
  Удостоверено време: 17.07.2018 15:44:26
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2018 12:44:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инвестиционни проекти

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-07-17 15:53:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088229531
  Удостоверено време: 17.07.2018 15:53:52
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2018 12:53:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указание за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-17 16:50:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088233896
  Удостоверено време: 17.07.2018 16:50:15
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2018 13:50:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-17 16:51:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088233978
  Удостоверено време: 17.07.2018 16:51:32
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2018 13:51:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2018-07-17 16:53:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088234111
  Удостоверено време: 17.07.2018 16:53:15
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2018 13:53:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-27 17:09:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090191703
  Удостоверено време: 27.08.2018 17:09:54
  Удостоверено време по UTC: 27.08.2018 14:09:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Ценово преложение
  Дата и час на публикуване: 2019-04-12 11:22:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098485526
  Удостоверено време: 12.04.2019 11:22:37
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2019 08:22:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КСС

  Вид на документа: Ценово преложение
  Дата и час на публикуване: 2019-04-12 11:23:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098485596
  Удостоверено време: 12.04.2019 11:23:25
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2019 08:23:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2019-04-12 11:24:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098485672
  Удостоверено време: 12.04.2019 11:24:30
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2019 08:24:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Линейни графици

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2019-04-12 11:25:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098485748
  Удостоверено време: 12.04.2019 11:25:29
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2019 08:25:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Линейни графици 1

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2019-04-12 11:26:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098485819
  Удостоверено време: 12.04.2019 11:26:19
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2019 08:26:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № АП-03-03-1247 за възлагане на обществена поръчка „Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р. Черна и р. Бяла в регулационните граници на гр. Смолян“.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-12 11:31:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098486163
  Удостоверено време: 12.04.2019 11:31:05
  Удостоверено време по UTC: 12.04.2019 08:31:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори