Областна администрация - Смолян

Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян

Дата и час на публикуване: 2018-03-20 14:18:21Последна промяна: 2019-01-07 15:08:32
АОП номер: 01044-2018-0002 Статус: приключена

Изборът на процедурата е при условията на чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП, при спазване на условията на чл. 20, ал. 1, т. 1, б „а“ от ЗОП. Процедурата ще се проведе при условията на чл. 20, ал. 1, т. 1, б „а“ от ЗОП, поради натрупване на поръчки със сходен предмет на настоящата.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003559
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 1790500.67 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45262620-IA01
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-23 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Андриян Петров, зам.- областен управител
 • Телефон/и за контакт: 0301/60189
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 14:33:42
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079277842
  Удостоверено време: 20.03.2018 14:33:42
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 12:33:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка(Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 14:41:56
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079278853
  Удостоверено време: 20.03.2018 14:41:56
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 12:41:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 14:58:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079280993
  Удостоверено време: 20.03.2018 14:58:46
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 12:58:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 15:02:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079281485
  Удостоверено време: 20.03.2018 15:02:15
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 13:02:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към документацията - Златоград

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-03-23 15:42:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079554571
  Удостоверено време: 23.03.2018 15:42:57
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2018 13:42:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към документацията - Рудозем

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-03-23 16:03:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079556682
  Удостоверено време: 23.03.2018 16:03:44
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2018 14:03:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към документация - Смолян - I част

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-03-23 16:19:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079558349
  Удостоверено време: 23.03.2018 16:19:31
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2018 14:19:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към документацията - Смолян - II част, 2.1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-03-23 17:07:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079562381
  Удостоверено време: 23.03.2018 17:07:17
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2018 15:07:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към документацията - Смолян II част, 2.2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-03-23 17:30:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079563953
  Удостоверено време: 23.03.2018 17:30:55
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2018 15:30:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към документацията - Смолян III част

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-03-23 17:38:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079564440
  Удостоверено време: 23.03.2018 17:38:50
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2018 15:38:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за допусната техническа грешка.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 16:59:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080051095
  Удостоверено време: 29.03.2018 16:59:14
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 13:59:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка - 3 страница

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 17:02:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080051385
  Удостоверено време: 29.03.2018 17:02:04
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 14:02:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения до кандидатите в процедура за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-02 14:20:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080333530
  Удостоверено време: 02.04.2018 14:20:28
  Удостоверено време по UTC: 02.04.2018 11:20:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за допусната техническа грешка

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 09:15:40
  Дата и час на промяна: 2018-04-03 09:47:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080395155
  Удостоверено време: 03.04.2018 09:47:33
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 06:47:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка - 12,13 страница

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 09:17:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080392468
  Удостоверено време: 03.04.2018 09:17:14
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 06:17:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура-2 страница

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 10:08:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080397153
  Удостоверено време: 03.04.2018 10:08:48
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 07:08:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • запитване по процедура за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 15:32:22
  Дата и час на промяна: 2018-04-04 11:09:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080481659
  Удостоверено време: 04.04.2018 11:09:29
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2018 08:09:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2018-04-05 11:06:56
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080560199
  Удостоверено време: 05.04.2018 11:06:56
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2018 08:06:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения до кандидатите в процедура за възлагане на обществена поръчка - II

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-16 16:54:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081315174
  Удостоверено време: 16.04.2018 16:54:16
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2018 13:54:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения до кандидатите в процедура за възлагане на обществена поръчка - III

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-19 16:38:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081557124
  Удостоверено време: 19.04.2018 16:38:40
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2018 13:38:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Уведомление за спиране на процедура

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-04-24 15:48:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081904250
  Удостоверено време: 24.04.2018 15:48:12
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2018 12:48:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение във връзка с удължаване срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-06-21 16:00:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086247912
  Удостоверено време: 21.06.2018 16:00:24
  Удостоверено време по UTC: 21.06.2018 13:00:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 11:45:41
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086534135
  Удостоверено време: 25.06.2018 11:45:41
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 08:45:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 11:47:39
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086534428
  Удостоверено време: 25.06.2018 11:47:39
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 08:47:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-07-25 14:34:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088760129
  Удостоверено време: 25.07.2018 14:34:21
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2018 11:34:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допусната техническа грешка, относно мястото на публикуване на СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ с Изх. № РД-01-20-172/25.07.2018 г.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 14:10:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088824516
  Удостоверено време: 26.07.2018 14:10:06
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 11:10:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/06.08.2018г. за проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № АП-03-18-169/04.07.2018г. за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в обществена поръчка - открита процедура по реда на ЗОП с предмет:„Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян“ по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Берон“ до римски мост по десния бряг на р. Черна, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“; обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на р. Върбица в кв. „Изгрев“ – след устието на дерето, протичащо покрай ул. „Бор“, и проектиране и надграждане на стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев“ по левия бряг на р. Върбица – участъка след моста на ул. „Прогрес“ в гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“; обособена позиция № 3: „Проектиране и изграждане на нова стоманобетонна стена по левия бряг на р. Чепинска в гр. Рудозем (жилищен район, ул. „Капитан Петко Войвода № 33), община Рудозем, област Смолян“

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-06 15:01:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089468437
  Удостоверено време: 06.08.2018 15:01:42
  Удостоверено време по UTC: 06.08.2018 12:01:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл. 57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-09-07 14:00:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090525517
  Удостоверено време: 07.09.2018 14:00:19
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2018 11:00:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от 20 август 2018 г., на комисията назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП и чл. 52, ал. 1 от ППЗОП, за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-21 11:25:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090945938
  Удостоверено време: 21.09.2018 11:25:56
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2018 08:25:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3 от 12 септември 2018 г., на комисията назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП и чл. 52, ал. 1 от ППЗОП, за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-21 11:28:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090946071
  Удостоверено време: 21.09.2018 11:28:06
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2018 08:28:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, назначена със Заповед № АП-03-18-169 от 04.07.2018 г. на Областен управител на Област Смолян

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-21 11:34:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090946450
  Удостоверено време: 21.09.2018 11:34:49
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2018 08:34:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № АП-03-23-285 от 21 септември 2018 г., за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян“ по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Берон“ до римски мост по десния бряг на р. Черна, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“; обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на р. Върбица в кв. „Изгрев“ – след устието на дерето, протичащо покрай ул. „Бор“, и проектиране и надграждане на стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев“ по левия бряг на р. Върбица – участъка след моста на ул. „Прогрес“ в гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“; обособена позиция № 3: „Проектиране и изграждане на нова стоманобетонна стена по левия бряг на р. Чепинска в гр. Рудозем (жилищен район, ул. „Капитан Петко Войвода № 33), община Рудозем, област Смолян“, открита с Решение № АП-03-23-65/19.03.2018 г. на Недялко Славов - Областен управител на Област Смолян, изм. с Решение № АП-03-23-74/03.04.2018 г. и с Решение № АП-03-23-154/20.06.2018 г. на Областния управител на Област Смолян и с уникален № 01044-2018-0002 в РОП.

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-09-21 11:43:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090946894
  Удостоверено време: 21.09.2018 11:43:02
  Удостоверено време по UTC: 21.09.2018 08:43:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-11-30 14:00:49
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093068783
  Удостоверено време: 30.11.2018 14:00:49
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2018 12:00:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № АП-03-33-1542/22.10.2018г. за изпълнение на поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян“ обособена позиция № 1: „Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Берон“ до римски мост по десния бряг на р. Черна, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян".

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-11-30 14:06:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093069124
  Удостоверено време: 30.11.2018 14:06:20
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2018 12:06:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № АП-03-33-1553/24.10.2018г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян“ обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на р. Върбица в кв. „Изгрев“ – след устието на дерето, протичащо покрай ул. „Бор“, и проектиране и надграждане на стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев“ по левия бряг на р. Върбица – участъка след моста на ул. „Прогрес“ в гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-11-30 14:11:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093069437
  Удостоверено време: 30.11.2018 14:11:28
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2018 12:11:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № АП-03-33-1572/26.10.2018г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян“ обособена позиция № 3: „Проектиране и изграждане на нова стоманобетонна стена по левия бряг на р. Чепинска в гр. Рудозем (жилищен район, ул. „Капитан Петко Войвода № 33), община Рудозем, област Смолян“.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-11-30 14:14:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093069656
  Удостоверено време: 30.11.2018 14:14:47
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2018 12:14:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шест от ЗОП, чрез покана до определени лица с предмет: „Упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян“ по обособена позиция № 1: „Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Берон“ до римски мост по десния бряг на р. Черна, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-06 15:56:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093250532
  Удостоверено време: 06.12.2018 15:56:29
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2018 13:56:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шест от ЗОП, чрез покана до определени лица с предмет: „Упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян“ обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на р. Върбица в кв. „Изгрев“ – след устието на дерето, протичащо покрай ул. „Бор“, и проектиране и надграждане на стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев“ по левия бряг на р. Върбица – участъка след моста на ул. „Прогрес“ в гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-06 15:59:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093250682
  Удостоверено време: 06.12.2018 15:59:14
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2018 13:59:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шест от ЗОП чрез покана до определени лица с предмет:„Упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян“ по обособена позиция № 3: „Проектиране и изграждане на нова стоманобетонна стена по левия бряг на р. Чепинска в гр. Рудозем (жилищен район, ул. „Капитан Петко Войвода № 33), община Рудозем, област Смолян“.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-06 16:04:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093250937
  Удостоверено време: 06.12.2018 16:04:37
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2018 14:04:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за попълване към покани до определени лица за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян“ по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Берон“ до римски мост по десния бряг на р. Черна, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“; обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на р. Върбица в кв. „Изгрев“ – след устието на дерето, протичащо покрай ул. „Бор“, и проектиране и надграждане на стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев“ по левия бряг на р. Върбица – участъка след моста на ул. „Прогрес“ в гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“; обособена позиция № 3: „Проектиране и изграждане на нова стоманобетонна стена по левия бряг на р. Чепинска в гр. Рудозем (жилищен район, ул. „Капитан Петко Войвода № 33), община Рудозем, област Смолян“.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-06 16:08:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093251145
  Удостоверено време: 06.12.2018 16:08:33
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2018 14:08:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията, назначена със заповед № АП-03-18-395/13.12.2018г., изм.със Заповед № АП-03-18-397/17.12.2018г. на Недялко Славов – областен управител на област Смолян, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Берон“ до римски мост по десния бряг на р. Черна, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“; Обособена позиция №2: „Проектиране и изграждане на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на р. Върбица в кв. „Изгрев“ – след устието на дерето, протичащо покрай ул. „Бор“, и надграждане на стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев“ по левия бряг на р. Върбица – участъка след моста на ул. „Прогрес“ в гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“; Обособена позиция №3: „Проектиране и изграждане на нова стоманобетонна стена по левия бряг на р. Чепинска в гр. Рудозем (жилищен район, ул. „Капитан Петко Войвода № 33), община Рудозем, област Смолян“.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-01-02 16:35:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093997083
  Удостоверено време: 02.01.2019 16:35:06
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2019 14:35:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за допусната техническа грешка в Протокол за проведено заседание от дейността на комисия, назначена със Заповед № АП-03-18-395/13.12.2018 г., изм. със Заповед № АП-03-18-397/17.12.2018г. на Недялко Славов – областен управител на област Смолян, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг на 3 броя стоманобетонни подпорни стени на територията на област Смолян“

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-01-07 14:59:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094131286
  Удостоверено време: 07.01.2019 14:59:40
  Удостоверено време по UTC: 07.01.2019 12:59:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № АП-03-33-166/29.01.2019г. за изпълнение на авторски надзор във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг на стоманобетонна подпорна стена на територията на област Смолян“ на обект по обособена позиция № 1: „Проектиране и изграждане на подпорна стена на ул. „Петър Берон“ до римски мост по десния бряг на р. Черна, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян“.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-17 14:55:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098877767
  Удостоверено време: 17.04.2019 14:55:18
  Удостоверено време по UTC: 17.04.2019 11:55:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № АП-03-33-238/ 29.01.2019г за изпълнение на авторски надзор във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг на стоманобетонна подпорна стена на територията на област Смолян“ на обект по обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на р. Върбица в кв. „Изгрев“ – след устието на дерето, протичащо покрай ул. „Бор“, и проектиране и надграждане на стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев“ по левия бряг на р. Върбица – участъка след моста на ул. „Прогрес“ в гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-17 14:58:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098877998
  Удостоверено време: 17.04.2019 14:58:12
  Удостоверено време по UTC: 17.04.2019 11:58:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № АП-03-33-167/29.01.2019г.за изпълнение на авторски надзор във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг на стоманобетонна подпорна стена на територията на област Смолян“ на обект по обособена позиция №3: „Проектиране и изграждане на нова стоманобетонна стена по левия бряг на р. Чепинска в гр. Рудозем (жилищен район, ул. „Капитан Петко Войвода № 33), община Рудозем, област Смолян“.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-17 15:00:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098878201
  Удостоверено време: 17.04.2019 15:00:49
  Удостоверено време по UTC: 17.04.2019 12:00:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за техническа грешка

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-04-17 15:20:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098879548
  Удостоверено време: 17.04.2019 15:20:19
  Удостоверено време по UTC: 17.04.2019 12:20:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-06-28 10:21:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103989058
  Удостоверено време: 28.06.2019 10:21:03
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2019 07:21:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявлуние за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-06-28 10:30:41
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103990172
  Удостоверено време: 28.06.2019 10:30:41
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2019 07:30:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-06-28 10:33:18
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103990522
  Удостоверено време: 28.06.2019 10:33:18
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2019 07:33:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори