Областна администрация - Смолян

Актуализиране на технически инвестиционен проект за обект: Граничен контрол-пропускателен пункт Рудозем-Ксанти

Дата и час на публикуване: 2016-03-09 10:55:50Последна промяна: 2016-10-05 14:02:44
АОП номер: 01044-2016-0001 Статус: възложена

Актуализиране на технически инвестиционен проект за обект: Граничен контрол-пропускателен пункт Рудозем-Ксанти. Подходен път към ГКПП ”Рудозем-Ксанти” от км 134+000 до км 135+066.40 на път II-86

Индивидуален номер на процедурата: 0001266
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-09 10:55:50
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-09 10:55:50
 • Протокол за постигнати договорености

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-16 13:58:07
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-16 13:58:07
 • Решение на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-23 10:59:42
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-04 17:17:00
 • Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-04 17:33:00