Областна администрация - Смолян

Доставка на 30 000 литра Газьол за отопление за нуждите на Областна администрация - Смолян през отоплителен сезон 2015-2016 г.

Дата и час на публикуване: 2015-10-12 10:46:15Последна промяна: 2016-09-20 10:53:08
АОП номер: 01044-2015-0002 Статус: възложена

Доставка на 30 000 литра Газьол за отопление за нуждите на Областна администрация - Смолян през отоплителен сезон 2015-2016 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001265
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-12 10:46:15
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-11-04 10:46:15
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-15 10:51:03
 • Информация за освобождаване на гаранция

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-04-25 10:51:03
 • Информация за изпълнението на договора

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-09 10:52:48