Областна администрация - Смолян

ДОСТАВКА НА ФАБРИЧНО НОВИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

Дата и час на публикуване: 2015-03-20 10:32:05Последна промяна: 2016-09-20 10:44:24
АОП номер: 01044-2015-0001 Статус: възложена

ДОСТАВКА НА ФАБРИЧНО НОВИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

Индивидуален номер на процедурата: 0001264
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 70080.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34110000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-16 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-20 10:32:05
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-03-20 10:32:05
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-20 10:32:05
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-17 17:37:57
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-17 17:37:57
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-22 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-07 10:41:54
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-19 10:41:54
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-13 10:41:54
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 10:44:12