Областна администрация - Смолян

Доставка на 30 000 литра Газьол за отопление за нуждите на Областна администрация - Смолян през отоплителен сезон 2014-2015 г.

Дата и час на публикуване: 2014-10-27 10:19:44Последна промяна: 2016-09-20 10:26:50
АОП номер: 01044-2014-0001 Статус: възложена

Доставка на 30 000 литра Газьол за отопление за нуждите на Областна администрация - Смолян през отоплителен сезон 2014-2015 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001263
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-27 10:19:44
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 10:24:11
 • Информация за извършени плащания за периода 19.12.2014г. - 08.04.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 10:24:59
 • Освобождаване на гаранция

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-05-27 10:27:27