ОУ Реджеб Кюпчю - с. Топчийско

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОУ Реджеб Кюпчю

Дата и час на публикуване: 2014-10-03 17:17:12Последна промяна: 2016-06-20 09:21:54
Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОУ Реджеб Кюпчю

Индивидуален номер на процедурата: 0000950
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Топчийско
Прогнозна стойност: 40000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000, 03311000, 15511000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-14 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2014-10-03 17:17:12
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-10-03 17:17:12
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-03 17:17:12
 • Заповед за назначаване на комисия

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2014-10-15 17:20:14
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-15 17:20:14
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-10-20 09:21:43