РЦПППО - София град

Проектиране и изграждане на облачна платформа за нуждите на центрове за приобщаващо образование - експерти, педагогически кадри, ученици и родители

Дата и час на публикуване: 2022-01-31 10:55:36
АОП номер: 05170-2022-0001 Статус: отворена

Обществената поръчка е за предоставяне на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.   

Предметът на обществената поръчка е „Проектиране и изграждане на облачна платформа за нуждите на центрове за приобщаващо образование - експерти, педагогически кадри, ученици и родители“.

Код по CPV 72224100 – „Услуги по планиране на внедряването на системи“

Индивидуален номер на процедурата: 0007021
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 150000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 72224100
Краен срок за подаване на оферта: 2022-02-25 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Лиляна Минкова
  • Телефон/и за контакт: 028780234
Документи