РЦПППО - София град

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 05170-2022-0001статус: отворена

Проектиране и изграждане на облачна платформа за нуждите на центрове за приобщаващо образование - експерти, педагогически кадри, ученици и родители

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2022-02-25 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2022-01-31 10:55:36