СУ Христо Ботев Разград

Ремонт на помещения и дворно пространство в СУ „Христо Ботев“ гр.Разград по обособени позиции“ обособена позиция №1 Ремонт на помещения в СУ „Христо Ботев“ гр.Разград обособена позиция № 2 Ремонт на дворно място в СУ „Христо Ботев“ гр.Разград

Дата и час на публикуване: 2018-08-31 13:50:45
ID номер: 9080316 Статус: затворена

Ремонт на помещения и дворно пространство в СУ „Христо Ботев“ гр.Разград по обособени позиции“ обособена позиция №1 Ремонт на помещения в СУ „Христо Ботев“ гр.Разград обособена позиция № 2 Ремонт на дворно място в СУ „Христо Ботев“ гр.Разград

Индивидуален номер на процедурата: 0004114
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 100247.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45450000, 45233161, 45233228, 45421000, 45442100, 45431000, 45432113
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-17 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-08-31 14:02:46
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090324821
  Удостоверено време: 31.08.2018 14:02:46
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2018 11:02:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-31 14:04:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090324970
  Удостоверено време: 31.08.2018 14:04:00
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2018 11:04:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-08-31 14:04:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090325042
  Удостоверено време: 31.08.2018 14:04:33
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2018 11:04:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на договор за обособена позиция 1

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-08-31 14:06:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090325168
  Удостоверено време: 31.08.2018 14:06:34
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2018 11:06:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на договор за обособена позиция 2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-08-31 14:07:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090325235
  Удостоверено време: 31.08.2018 14:07:34
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2018 11:07:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1, за оценка на получените оферти при възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на помещения и дворно пространство в СУ „Христо Ботев“ гр.Разград по обособени позиции“

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-03 14:59:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091225743
  Удостоверено време: 03.10.2018 14:59:05
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2018 11:59:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2 с резултатите от работата на комисията за оценка на получените оферти при възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на помещения и дворно пространство в СУ „Христо Ботев“ гр.Разград по обособени позиции“.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-03 14:59:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091225748
  Удостоверено време: 03.10.2018 14:59:08
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2018 11:59:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори