СУ Христо Ботев Разград

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9080316статус: затворена

Ремонт на помещения и дворно пространство в СУ „Христо Ботев“ гр.Разград по обособени позиции“ обособена позиция №1 Ремонт на помещения в СУ „Христо Ботев“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-31 13:50:45