СУ Христо Ботев Разград

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 04399-2019-0001статус: възложена

Доставка на природен газ за нуждите на СУ Христо Ботев гр.Разград

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:14:05