СУ Христо Ботев Разград

Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Христо Ботев" от 1.1.2017 г. до 31.12.2020 г. с прогнозно количество 170 000 куб. м. газ

Дата и час на публикуване: 2016-12-22 15:00:00Последна промяна: 2017-06-27 09:49:12
АОП номер: 04399-2016-0001 Статус: възложена

Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Христо Ботев" от 1.1.2017 г. до 31.12.2020 г. с прогнозно количество 170 000 куб. м. газ

Индивидуален номер на процедурата: 0002060
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи