СУ Христо Ботев Разград

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 04399-2016-0001статус: възложена

Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Христо Ботев" от 1.1.2017 г. до 31.12.2020 г. с прогнозно количество 170 000 куб. м. газ

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2016-12-22 15:00:00