Държавен куклен театър - Сливен

Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3

Дата и час на публикуване: 2018-10-16 11:17:00Последна промяна: 2018-10-16 11:09:04
ID номер: 9081942 Статус: удължена

Доставка и монтаж на осветителна техника за Държавен куклен театър Сливен

Индивидуален номер на процедурата: 0004243
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливен
Прогнозна стойност: 50186.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-01 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Теодора Живкова Бъчварова
  • Телефон/и за контакт: 044625186
Документи