Държавен куклен театър - Сливен

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9081942статус: удължена

Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-01 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-16 11:17:00