ЦСОП Стара Загора

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9094516статус: отворена

„Осигуряване на съвременна специализирана среда в Център за специална образователна подкрепа – гр. Стара Загора чрез модернизиране на материалната база за

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-25 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-11-14 13:30:26