ЦСОП П.Р. Славейков - град Плевен

Ремонт и благоустрояване на дворното пространство на обект ЦСОП "П. Р. Славейков" - гр. Плевен

Дата и час на публикуване: 2020-12-04 17:27:37Последна промяна: 2020-12-04 17:27:10
ID номер: 01448-2020-0001 Статус: отворена

Обект на обществената поръчка по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки е строителство. Предмет на обществената поръчка е „Ремонт и благоустрояване на дворното пространство на обект: ЦСОП „П.Р. Славейков“, гр. Плевен“ с минимални изисквания съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

С настоящата обществена поръчка ще бъдат възложени изпълнение на строително-монтажни работи в дворното пространство на ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ” - ГР. ПЛЕВЕН

Индивидуален номер на процедурата: 0006616
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Прогнозна стойност: 250950.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-12-15 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Милен Иванов Наков
  • Телефон/и за контакт: 00359 878761444
Документи