ЦСОП Свети Свети Кирил и Методий село Кривня
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
В момента няма процедури в този статус !
„Доставка, чрез покупка на стоки по Проект „Специалните деца – грижа и подкрепа за развитие чрез терапия и рехабилитация в ЦСОП „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Кривня“ по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – 2019, Модул „Осигуряване на съвременна специализирана среда в ЦСОП чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностното развитие на децата и учениците“, по три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на дидактични материали и играчки по Проект „Специалните деца – грижа и подкрепа за развитие чрез терапия и рехабилитация в ЦСОП „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Кривня“ по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” Обособена позиция №2 „Доставка на учебно оборудване по Проект „Специалните деца – грижа и подкрепа за развитие чрез терапия и рехабилитация в ЦСОП „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Кривня“ по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” Обособена позиция №3 „Доставка на софтуерен продукт по Проект „Специалните деца – грижа и подкрепа за развитие чрез терапия и рехабилитация в ЦСОП „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Кривня“ по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2019-11-11 12:15:20
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-22 16:00:00