ЦСОП - село Ново село

„Доставка на оборудване за специализирани кабинети“, финансирана по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.

Дата и час на публикуване: 2019-11-11 14:56:58Последна промяна: 2019-11-11 14:54:24
ID номер: 04807 Статус: възложена

Предмет на поръчката:  „Доставка на оборудване за специализирани кабинети“, финансирана по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.

Кратко описание:„

Предвижда се доставка на: оборудване за специализирани кабинети по пет обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция № 1: Оборудване на специализиран кабинет– сензорна зала

2. Обособена позиция № 2: Оборудване на специализиран кабинет - психолог

3. Обособена позиция № 3: Оборудване на специализиран кабинет– логопед

4. Обособена позиция № 4: Оборудване на специализиран кабинет– арттерапевт

5. Обособена позиция № 5: Оборудване на специализиран кабинет– мека стая за окачено оборудване

    

Индивидуален номер на процедурата: 0005693
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ново село
Прогнозна стойност: 33333.33 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мартин Коцев
 • Телефон/и за контакт: 061106 368 ; 0879256012
Документи
 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 15:22:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112231388
  Удостоверено време: 11.11.2019 15:22:46
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 13:22:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 15:22:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112231394
  Удостоверено време: 11.11.2019 15:22:50
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 13:22:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА (декларация по чл. 192, ал. 3 ЗОП)

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 15:22:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112231399
  Удостоверено време: 11.11.2019 15:22:53
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 13:22:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ По Обособени позиции

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 15:22:58
  Дата и час на промяна: 2019-11-11 15:56:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112233727
  Удостоверено време: 11.11.2019 15:56:15
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 13:56:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ По Обособени позиции

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 15:23:02
  Дата и час на промяна: 2019-11-11 15:56:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112233751
  Удостоверено време: 11.11.2019 15:56:32
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 13:56:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР за доставка на (съобразно предмета на обособената позиция)

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 15:23:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112231440
  Удостоверено време: 11.11.2019 15:23:25
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 13:23:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за разглеждане на оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 10:36:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113679872
  Удостоверено време: 05.12.2019 10:36:10
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 08:36:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обособена позиция № 1 - сензорна зала

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-09 10:47:04
  Дата и час на промяна: 2019-12-09 11:24:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113802763
  Удостоверено време: 09.12.2019 11:24:53
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2019 09:24:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обособена позиция № 2 - психолог

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-09 11:02:46
  Дата и час на промяна: 2019-12-09 11:28:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113803059
  Удостоверено време: 09.12.2019 11:28:17
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2019 09:28:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обособена позиция № 3 - логопед

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-09 11:08:21
  Дата и час на промяна: 2019-12-09 11:31:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113803318
  Удостоверено време: 09.12.2019 11:31:37
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2019 09:31:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обособена позиция № 4 - арттерапевт

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-09 11:38:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113803810
  Удостоверено време: 09.12.2019 11:38:36
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2019 09:38:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обособена позиция № 5 - мека стая за окачено оборудване

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-09 11:48:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113804626
  Удостоверено време: 09.12.2019 11:48:35
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2019 09:48:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори