ЦСОП - село Ново село

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 04807статус: възложена

„Доставка на оборудване за специализирани кабинети“, финансирана по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Осигуряване

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2019-11-11 14:56:58