Професионална техническа гимназия - Варна

ДОСТАВКА НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ ДОСТАВЧИК ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПТГ-ВАРНА,ВКЛЮЧВАЩО ДОСТЪП И ПРЕНОС ПРЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА

Дата и час на публикуване: 2015-11-26 13:21:47Последна промяна: 2016-12-20 13:25:36
АОП номер: 03400-2015-0001 Статус: прекратена

ДОСТАВКА НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ ДОСТАВЧИК ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПТГ-ВАРНА,ВКЛЮЧВАЩО ДОСТЪП И ПРЕНОС ПРЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА

Индивидуален номер на процедурата: 0001796
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи