Професионална техническа гимназия - Варна

Доставка на природен газ за нуждите от отпление на Професионална техническа гимназия Варна

Дата и час на публикуване: 2015-11-05 13:17:11Последна промяна: 2016-12-20 13:20:13
АОП номер: 03400-2014-0003 Статус: възложена

Доставка на природен газ за нуждите от отпление на Професионална техническа гимназия Варна

Индивидуален номер на процедурата: 0001795
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи