Професионална техническа гимназия - Варна

Ремонт на покриви и санитарни възли в Професионална техническа гимназия, гр.Варна по Национална програма " Модернизация на материалната база в училище", модул "Подобряване на училищната среда" за 2014г.

Дата и час на публикуване: 2014-10-14 13:10:21Последна промяна: 2016-12-20 13:14:31
АОП номер: 03400-2014-0002 Статус: възложена

Ремонт на покриви и санитарни възли в Професионална техническа гимназия, гр.Варна по Национална програма " Модернизация на материалната база в училище", модул "Подобряване на училищната среда" за 2014г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001794
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи