Професионална техническа гимназия - Варна
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 03400-2015-0001статус: прекратена

ДОСТАВКА НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ ДОСТАВЧИК ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПТГ-ВАРНА,ВКЛЮЧВАЩО ДОСТЪП И ПРЕНОС ПРЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-11-26 13:21:47
АОП номер: 03400-2014-0003статус: възложена

Доставка на природен газ за нуждите от отпление на Професионална техническа гимназия Варна

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-11-05 13:17:11
АОП номер: 03400-2014-0002статус: възложена

Ремонт на покриви и санитарни възли в Професионална техническа гимназия, гр.Варна по Национална програма " Модернизация на материалната база в училище", модул

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2014-10-14 13:10:21