ПТГ Васил Левски град Видин

Обособена позиция №1 „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, Обособена позиция №2: „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики

Дата и час на публикуване: 2014-11-24 15:00:00Последна промяна: 2017-05-29 10:24:54
ID номер: 9036521 Статус: възложена

Обособена позиция №1 „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 година за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект ПТГ „Васил Левски“ гр.Видин. Обособена позиция №2: „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект: ПТГ „Васил Левски“, гр.Видин.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002374
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 28090.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71000000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-04 13:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-24 15:00:00
 • Документи - Обособена позиция №1

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-24 15:00:00
 • Документи - Обособена позиция №2

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-24 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-05 17:00:00
 • Сключен договор - Обособена позиция №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 15:00:00
 • Сключен договор - Обособена позиция №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-10 15:00:00