ПТГ Васил Левски град Видин

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9036521статус: възложена

Обособена позиция №1 „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, Обособена позиция №2: „Извършване на

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-04 13:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-24 15:00:00