Община Провадия

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП по проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Провадия” по ПРСР за изпълнение на Рехабилитация на 2 (два) броя подпорни стени - от км.0+303 до км 0+320 и от км 1+384 до км 1+609 в обхвата на обект: „Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Провадия - ул.“Трети февруари“ от ОТ 310 до ОТ 325, ул. “Скобелев“ от ОТ 325 до ОТ 336, ул.“Овеч“ от ОТ 336 до ОТ 509, ул. „Светослав Обретенов“ от ОТ 509 до ОТ 518 и ул.“Добрина от ОТ 518 до ОТ 631” и СМР по част „Електро” в обхвата на обект „Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Провадия - ул.“Трети февруари“ от ОТ 310 до ОТ 325, ул. “Скобелев“ от ОТ 325 до ОТ 336, ул.“Овеч“ от ОТ 336 до ОТ 509, ул. „Светослав Обретенов“ от ОТ 509 до ОТ 518 и ул.“Добрина от ОТ 518 до ОТ 631”

Дата и час на публикуване: 2017-03-09 13:09:44Последна промяна: 2017-03-09 13:09:18