Пътнически превози ЕООД - град Сливен

Доставка на оборудване за производствено-техническата база на превозвача

Дата и час на публикуване: 2017-04-11 17:46:43Последна промяна: 2017-04-11 17:45:56
АОП номер: 04005-2017-0005 Статус: затворена

Доставка на оборудване за производствено-техническата база на превозвача, както следва:
1. Универсална диагностична апаратура TRUCK-1бр.;2. Машина за обслужване на автомобилни, автобусни и тежкотоварни авто климатици -1бр.; 3. Хидравлична преса  50t -1бр.; 4.Мобилни електромеханични колони за автобуси 4 бр., с възможност за добавяне до 8 колони - 1к-т; 5. Стенд за геометрия на автомобили, бусове, автобуси и камиони -1бр.; 6. Канален пневматично-хидравличен крик, товароподемност над 13 500 кг - 1бр.; 7. Баланс машина за колела - 1бр.; 8.Монтаж демонтажна машина - 1бр.; 9. Пневматичен гайковерт - сила на развиване мин. 2900Nm - 1бр. 10.Пневматичен гайковерт - сила на развиване минимум 1250Nm -1бр.;11.Комплект вложки захват 1 -1к-т;  12.Комплект вложки захват 1/2 -1к-т; 13. Винтов компресор-1бр.; 14. Количка с инструменти над 190 части-3к-та; 15. Софтуерна диагностика за пневматични системи-1бр.; 16. Софтуерна диагностика за дизелова горивна система-1бр.
Доставките са  с включен монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала за работа с оборудването и софтуера.

Индивидуален номер на процедурата: 0002178
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливен
Прогнозна стойност: 180715.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-15 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Галина Генова
 • Телефон/и за контакт: 044/625334
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 17:47:33
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069279329
  Удостоверено време: 11.04.2017 17:47:33
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 14:47:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 17:54:36
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069279774
  Удостоверено време: 11.04.2017 17:54:36
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 14:54:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 18:23:06
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069280591
  Удостоверено време: 11.04.2017 18:23:06
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 15:23:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 18:30:39
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069280749
  Удостоверено време: 11.04.2017 18:30:39
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 15:30:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение1 ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 18:30:43
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069280750
  Удостоверено време: 11.04.2017 18:30:43
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 15:30:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 18:30:47
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069280753
  Удостоверено време: 11.04.2017 18:30:47
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 15:30:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 13:30:42
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072078325
  Удостоверено време: 04.07.2017 13:30:42
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 10:30:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-07-25 14:02:43
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072710422
  Удостоверено време: 25.07.2017 14:02:43
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2017 11:02:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-01 10:26:39
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072895995
  Удостоверено време: 01.08.2017 10:26:39
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2017 07:26:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-01 10:27:17
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072896024
  Удостоверено време: 01.08.2017 10:27:17
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2017 07:27:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-01 10:27:37
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072896039
  Удостоверено време: 01.08.2017 10:27:37
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2017 07:27:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-01 10:32:48
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072896281
  Удостоверено време: 01.08.2017 10:32:48
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2017 07:32:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-01 10:38:58
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072896516
  Удостоверено време: 01.08.2017 10:38:58
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2017 07:38:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори