Пътнически превози ЕООД - град Сливен

Доставка и монтаж на компоненти за Интегрирана билетна система в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“

Дата и час на публикуване: 2017-04-06 11:16:31Последна промяна: 2017-04-06 11:15:59
АОП номер: 04005-2017-0004 Статус: затворена

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на компоненти за Интегрирана билетна система в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен. Изпълнението на поръчката включва следните дейности:
- доставка, монтаж и захранване с електричество на 11 места за продажба на билети и карти;
- доставка и монтаж на 11 бр. терминали за продажба на билети в пунктове за продажба на билети;
- доставка и монтаж на 67 бр. валидатори в превозните средства;
- доставка на 10 броя валидатори - скенери за контрольори;
- доставка и монтаж на 37 бр. терминали за продажба на билети в превозните средства;
- инсталиране на Информационна система и софтуер;
- изработване на уеб приложение за презареждане на абонаментни карти;
- доставка и инсталиране на хардуер (сървър, 2 работни станции, дисплеи).
Изпълнение на доставката и монтажа, съгласно изискванията, посочени подробно в Техническата спецификация - Раздел X от документацията.

Индивидуален номер на процедурата: 0002172
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливен
Прогнозна стойност: 589573.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 48000000,48800000,48750000,30200000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-22 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Галина Генова
 • Телефон/и за контакт: 044/625334
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-06 11:18:47
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069083798
  Удостоверено време: 06.04.2017 11:18:47
  Удостоверено време по UTC: 06.04.2017 08:18:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-04-06 11:48:26
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069085229
  Удостоверено време: 06.04.2017 11:48:26
  Удостоверено време по UTC: 06.04.2017 08:48:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 11:06:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069124522
  Удостоверено време: 07.04.2017 11:06:38
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2017 08:06:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 11:13:29
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069124822
  Удостоверено време: 07.04.2017 11:13:29
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2017 08:13:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 11:20:28
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069125173
  Удостоверено време: 07.04.2017 11:20:28
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2017 08:20:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 11:20:43
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069125185
  Удостоверено време: 07.04.2017 11:20:43
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2017 08:20:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 10:28:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069575064
  Удостоверено време: 20.04.2017 10:28:00
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 07:28:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Променена документация за участие

  Вид на документа: Променена документация за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 10:48:31
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069576058
  Удостоверено време: 20.04.2017 10:48:31
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 07:48:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение-образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 10:49:04
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069576083
  Удостоверено време: 20.04.2017 10:49:04
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 07:49:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по чл.33,ал.2 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 16:31:15
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069733353
  Удостоверено време: 24.04.2017 16:31:15
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2017 13:31:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по чл.33, ал.1 и ал.2 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-03 11:37:37
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069914943
  Удостоверено време: 03.05.2017 11:37:37
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2017 08:37:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по чл.33, ал.1 и ал.2 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-03 16:10:35
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069926475
  Удостоверено време: 03.05.2017 16:10:35
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2017 13:10:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • коригирано Приложение №3-Образец на Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-05-03 16:17:26
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069926767
  Удостоверено време: 03.05.2017 16:17:26
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2017 13:17:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2017-05-12 12:08:58
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070159839
  Удостоверено време: 12.05.2017 12:08:58
  Удостоверено време по UTC: 12.05.2017 09:08:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-07-11 10:13:32
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072293288
  Удостоверено време: 11.07.2017 10:13:32
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2017 07:13:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 10:44:33
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072735914
  Удостоверено време: 26.07.2017 10:44:33
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 07:44:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 10:44:42
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072735919
  Удостоверено време: 26.07.2017 10:44:42
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 07:44:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 10:45:00
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072735932
  Удостоверено време: 26.07.2017 10:45:00
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 07:45:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 10:45:23
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072735956
  Удостоверено време: 26.07.2017 10:45:23
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 07:45:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 5

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 10:45:44
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072735974
  Удостоверено време: 26.07.2017 10:45:44
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 07:45:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 10:46:49
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072736026
  Удостоверено време: 26.07.2017 10:46:49
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 07:46:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 10:48:05
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072736082
  Удостоверено време: 26.07.2017 10:48:05
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 07:48:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори