Пътнически превози ЕООД - град Сливен

Доставка и монтаж на компоненти за Система за информация на пътниците в реално време, в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен

Дата и час на публикуване: 2017-03-31 10:55:59Последна промяна: 2017-03-31 10:55:12
АОП номер: 04005-2017-0003 Статус: затворена

Избор на изпълнител за доставка, внедряване и поддръжка на Система за информация на пътниците в реално време за движението на превозните средства, обслужващи маршрутните линии от градската общинска мрежа, достъпна и в интернет.
Системата за информиране на пътниците включва следните компоненти:
1. Доставка, инсталиране и настройване на 37 GPS и бордови устройства за 29 автобуса /27 нови и 2 стари /и 8 тролейбусa;
2. Доставка, инсталиране и тестване на хардуер за управление на информационната система – Система за информиране на пътници – 1 сървърна система (обслужващ компютър, шкаф, автономно захранване и т.н.);
3. Доставка, инсталиране и тестване на софтуер за информационната система (вкл. мобилно приложение - интернет портал с мобилна версия)- Система за информиране на пътници, със следните основни функционалности: Гъвкаво управление на системата – възможност за управление на организации, потребители, правомощия, системни настройки и настройки на устройства свързани със Системата за информиране на пътници в реално време. Възможност за създаване, преглеждане, редактиране и изтриване (CRUD) на устройства, линии и маршрути, спирки и депа, зони, автопарк, разписания и наряди, шофьори, графици и смени. Информация за пътната обстановка. Изпращане на съобщения – системата позволява изпращането на текстови съобщения за линии, за индивидуални превозни средства, за групи превозни средства. Възможност за генериране на стандартни и персонализирани справки за работата на системата;
4. Доставка и монтаж на 6 електронни табла за спирки, вкл. захранване и комуникационна линия със следните основни параметри: визуални табла /многоредови – най-малко двуредови/, даващи информация за приближаващо превозно средство с очаквано време на пристигане и персонални съобщения от диспечер;
5. Доставка и монтаж на 143 статични табла по спирките - табла по спирките с отпечатана схема на градския транспорт и отбелязване на линиите, които преминават през конкретната спирка.

Индивидуален номер на процедурата: 0002144
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливен
Прогнозна стойност: 442808.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 48000000,48800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-22 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Галина Генова
 • Телефон/и за контакт: 044/625334
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-31 12:28:26
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068829583
  Удостоверено време: 31.03.2017 12:28:26
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2017 09:28:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-03-31 13:34:09
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068832139
  Удостоверено време: 31.03.2017 13:34:09
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2017 10:34:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-01 15:30:05
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068870264
  Удостоверено време: 01.04.2017 15:30:05
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2017 12:30:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-04-01 15:30:39
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068870275
  Удостоверено време: 01.04.2017 15:30:39
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2017 12:30:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-01 15:31:07
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068870285
  Удостоверено време: 01.04.2017 15:31:07
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2017 12:31:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения-образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-01 15:32:47
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068870317
  Удостоверено време: 01.04.2017 15:32:47
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2017 12:32:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по чл.33, ал.1 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-25 14:57:45
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069752868
  Удостоверено време: 25.04.2017 14:57:45
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2017 11:57:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по чл.33, ал.1 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-27 15:50:11
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069800709
  Удостоверено време: 27.04.2017 15:50:11
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2017 12:50:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Уведомление по чл.53 от ППЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-04-28 11:43:49
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069814274
  Удостоверено време: 28.04.2017 11:43:49
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2017 08:43:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по чл.33, ал.1 и ал.2 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-02 16:03:56
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069895600
  Удостоверено време: 02.05.2017 16:03:56
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2017 13:03:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2017-05-11 10:27:55
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070122338
  Удостоверено време: 11.05.2017 10:27:55
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2017 07:27:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-07-11 10:15:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072293401
  Удостоверено време: 11.07.2017 10:15:38
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2017 07:15:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 10:11:28
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072734377
  Удостоверено време: 26.07.2017 10:11:28
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 07:11:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 10:11:35
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072734380
  Удостоверено време: 26.07.2017 10:11:35
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 07:11:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 10:11:40
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072734383
  Удостоверено време: 26.07.2017 10:11:40
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 07:11:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 10:11:45
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072734388
  Удостоверено време: 26.07.2017 10:11:45
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 07:11:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 5

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 10:11:51
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072734394
  Удостоверено време: 26.07.2017 10:11:51
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 07:11:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 10:14:03
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072734496
  Удостоверено време: 26.07.2017 10:14:03
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 07:14:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-07-26 10:18:09
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072734691
  Удостоверено време: 26.07.2017 10:18:09
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2017 07:18:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори