ОУ Панайот Пипков - Ловеч

Предмет на поръчката е "Борсова сделка" за периодични доставки на дизелово гориво за нуждите на училищните автобуси при СОУ "Панайот Пипков"- Ловеч, както следва: 50 000 литра +/- 10%.

Дата и час на публикуване: 2016-04-15 16:46:35
АОП номер: 05026-2014-0001 Статус: възложена

Предмет на поръчката е "Борсова сделка" за периодични доставки на дизелово гориво за нуждите на училищните автобуси при СОУ "Панайот Пипков"- Ловеч, както следва: 50 000 литра +/- 10%.

Електронни документи преди - 15.04.2016г.:

1. Решение за откриване на процедура - 10.12.2014г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000687
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Ловеч
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Поля Василева
  • Телефон/и за контакт: 068 622 268