ППМГ акад. Иван Ценов - Враца

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ППМГ"Акад.Иван Ценов" Враца

Дата и час на публикуване: 2018-06-29 10:50:13Последна промяна: 2020-02-13 16:06:54
АОП номер: 02728-2018-0001 Статус: приключена

Обществената поръчка е за доставка на компютърна техника, обществена информационна система, LAN мрежа и обзавеждане за ППМГ"Акад.Иван Ценов" Враца по следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Доставка на 28 броя компютърни конфигурации ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Изграждане на публична информационна система с функция електронен звънец ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Изграждане на мрежа за пренос на данни (LAN) ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - Доставка и изграждане на 11 броя системи за интерактивни класни стаи и кабинети ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 - Доставка и монтаж на обзавеждане за класни стаи и кабинети

Индивидуален номер на процедурата: 0003885
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 123833.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30230000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-23 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Татяна Илиева Василева
  • Телефон/и за контакт: +359 879 003 157
Документи