ППМГ акад. Иван Ценов - Враца

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 02728-2018-0001статус: приключена

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ППМГ"Акад.Иван Ценов" Враца

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-29 10:50:13