ППМГ акад. Иван Ценов - Враца

Закупуване на високоскоростни Wi Fi рутери

Дата и час на публикуване: 2016-01-11 15:59:00Последна промяна: 2018-04-16 09:41:26
Статус: затворена

Закупуване на високоскоростни Wi Fi рутери

Индивидуален номер на процедурата: 0003653
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 14770.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 32413100, 48190000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-21 10:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-01-11 15:59:00
 • Указания за участие в процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-11 15:59:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-01-11 15:59:00