ПМГ акад. Иван Ценов - Враца

Пилотен проект на МОН - ИКТ 2015 г.

Дата и час на публикуване: 2015-11-30 10:33:59Последна промяна: 2018-04-16 09:35:38
Статус: затворена

Пилотен проект на МОН - ИКТ 2015 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003652
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 28690.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30213200, 32413100, 48190000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-08 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 10:33:59
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 10:33:59
 • Обособена поциция 1 - Закупуване на крайни устройства - лаптопи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 10:33:59
 • Обособена поциция 2 - Закупуване на високоскоростни WI FI рутери

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 10:33:59