ПМГ акад. Иван Ценов - Враца

Доставка на компютърни конфигурации и лаптопи за нуждите на ПМГ "Академик Иван Ценов" гр.Враца

Дата и час на публикуване: 2014-10-14 15:17:15Последна промяна: 2018-04-16 09:22:17
Статус: възложена

Доставка на компютърни конфигурации и лаптопи за нуждите на ПМГ "Академик Иван Ценов" гр.Враца

Индивидуален номер на процедурата: 0003650
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 13333.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30211400, 30213100
Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-24 10:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-10-14 15:17:15
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-14 15:17:15
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-29 17:00:59
 • Писмо

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2014-10-29 17:00:59
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-06 11:59:59