ППМГ акад. Иван Ценов - Враца

Публични покани

страница 1 от 1
статус: затворена

Закупуване на високоскоростни Wi Fi рутери

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-21 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-11 15:59:00
статус: затворена

Пилотен проект на МОН - ИКТ 2015 г.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-08 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-30 10:33:59
статус: възложена

Доставка на компютърни конфигурации и лаптопи за нуждите на ПМГ "Академик Иван Ценов" гр.Враца

Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-24 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-10-14 15:17:15