ППМГ акад. Иван Ценов - Враца

Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПМГ"Акад. Иван Ценов" - Враца

Дата и час на публикуване: 2015-10-27 14:17:00Последна промяна: 2018-04-16 09:27:36
АОП номер: 02728-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПМГ"Акад. Иван Ценов" - Враца

Индивидуален номер на процедурата: 0003651
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи