ППМГ акад. Иван Ценов - Враца
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02728-2015-0001статус: възложена

Доставка на топлинна енергия за нуждите на ПМГ"Акад. Иван Ценов" - Враца

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-10-27 14:17:00