ПМГ Екзарх Антим I - град Видин

Доставка и монтаж на обзавеждане за изграждане на STEM център нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим“ I, гр. Видин

Дата и час на публикуване: 2021-01-25 18:22:13
Статус: отворена

Доставка и монтаж на обзавеждане за изграждане на STEM център нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим“ I, гр. Видин

Индивидуален номер на процедурата: 0006648
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 10648.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2021-02-08 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Румяна Петрова
  • Телефон/и за контакт: 094 600911
Документи