ПМГ Климент Охридски - Силистра

"Предпечат и печат на промоционални, информационни материали и отпечатване на книга" в рамките на изпълнението на проект "Колективно образование", код на проекта: 16.5.5.003, e-MS CODE ROBG-188

Дата и час на публикуване: 2018-11-29 13:29:58Последна промяна: 2018-11-29 13:29:28
Допълнителна информация по процедурата

Предпечат и печат на промоционални, информационни материали и отпечатване на книга

Документи
 • Покана за представяне на ценова оферта за изпълнение на услуга с предмет: "Предпечат и печат на промоционални, информационни материали и отпечатване на книга" в рамките на изпълнението на проект "Колективно образование", код на проекта: 16.5.2.003, e-MS CODE ROBG-188

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 13:35:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093033332
  Удостоверено време: 29.11.2018 13:35:07
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 11:35:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор № ПП03-04 от 11.12.2018г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-11 14:16:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093387121
  Удостоверено време: 11.12.2018 14:16:27
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2018 12:16:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори