ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ЯНЕ САНДАНСКИ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на мултифункционален център по природни науки в сградата на ПМГ Яне Сандански, гр. Гоце Делчев

Дата и час на публикуване: 2017-02-17 18:31:15Последна промяна: 2017-02-24 09:57:23
АОП номер: 02402-2017-0001 Статус: възложена

Доставка на обзавеждане и оборудване на мултифункционален център по природни науки в сградата на ПМГ Яне Сандански по проект Училище на бъдещето.

1. Компютри.

2. Оборудване за Wi - Fi мрежа.

3.Обзавеждане и оборудване на кабинети 301-307.

4. Обзавеждане на част от коридор.

Артикулите са подробно описани в техническата спецификация към документацията за Обществената поръчка.

Индивидуален номер на процедурата: 0001990
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Гоце Делчев
Прогнозна стойност: 71304.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-27 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Елка Божикова
 • Телефон/и за контакт: 0751б0306, 075160308
Документи
 • Указание за участие

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 18:34:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067168878
  Удостоверено време: 17.02.2017 18:34:27
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2017 16:34:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • технически спецификации и пълно описание на предмета на поръчката

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 18:41:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067169273
  Удостоверено време: 17.02.2017 18:41:23
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2017 16:41:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Критерии за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 18:41:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067169277
  Удостоверено време: 17.02.2017 18:41:31
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2017 16:41:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 18:41:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067169285
  Удостоверено време: 17.02.2017 18:41:35
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2017 16:41:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Архитектурен проект

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 18:43:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067169372
  Удостоверено време: 17.02.2017 18:43:13
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2017 16:43:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ВиК проект

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 18:43:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067169416
  Удостоверено време: 17.02.2017 18:43:56
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2017 16:43:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Електро проект

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 18:44:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067169449
  Удостоверено време: 17.02.2017 18:44:34
  Удостоверено време по UTC: 17.02.2017 16:44:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 18:44:34
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-02-17 18:44:34
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 21:26:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067449751
  Удостоверено време: 23.02.2017 21:26:24
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 19:26:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнени технически спесификации и пълно описание на предмета на поръчката

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 21:32:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067449890
  Удостоверено време: 23.02.2017 21:32:53
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 19:32:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнена сравнителна спесификация за предлаганата доставка - Образец №4-1

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 21:39:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067450024
  Удостоверено време: 23.02.2017 21:39:36
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 19:39:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнение към чертеж №12 в Архитектурния план

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 22:02:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067450493
  Удостоверено време: 23.02.2017 22:02:37
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 20:02:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ново Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с коригиран срок за подаване на оферти - 27.03.2017г.

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2017-02-24 17:33:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067486179
  Удостоверено време: 24.02.2017 17:33:07
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2017 15:33:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Въпрос и отговор

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2017-03-17 16:16:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068287535
  Удостоверено време: 17.03.2017 16:16:53
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2017 14:16:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти в Публично състезание, с предмет:"Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на мултифункционален център по природни науки в сградата на ПМГ"Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-03-30 12:45:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068786571
  Удостоверено време: 30.03.2017 12:45:55
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2017 09:45:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от дейността на комисията за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 16:11:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069548540
  Удостоверено време: 19.04.2017 16:11:27
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 13:11:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 на комисията за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 16:13:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069548622
  Удостоверено време: 19.04.2017 16:13:16
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 13:13:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за резултатите от работата на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 16:14:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069548719
  Удостоверено време: 19.04.2017 16:14:58
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 13:14:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител №РД-07-1396n/19.04.2017г.на Директора на ПМГ"Яне Сандански"

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 16:17:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069548871
  Удостоверено време: 19.04.2017 16:17:43
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 13:17:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на мултифункционален център по природни науки в сградата на ПМГ"Яне Сандански"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 19:18:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070492089
  Удостоверено време: 23.05.2017 19:18:24
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 16:18:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-05-25 12:34:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070529778
  Удостоверено време: 25.05.2017 12:34:38
  Удостоверено време по UTC: 25.05.2017 09:34:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Авансово плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-01 17:11:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070779825
  Удостоверено време: 01.06.2017 17:11:36
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2017 14:11:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори