ПГТТ ХРИСТО БОТЕВ град Смолян

РЕМОНТ НА КОТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. СМОЛЯН

Дата и час на публикуване: 2019-05-20 16:53:50Последна промяна: 2019-05-20 16:53:41
ID номер: 9088403 Статус: затворена

Възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „РЕМОНТ НА КОТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. СМОЛЯН“.

Индивидуален номер на процедурата: 0004970
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 89866.05 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45330000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-30 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Гергана Дренчева-Петрова
  • Телефон/и за контакт: 030164540
Документи