ПГТС Арх Йордан Миланов - Перник

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9093560статус: възложена

Доставка и монтаж на едноместни ученически маси и столове

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2019-10-17 15:48:35