Професионална гимназияпо техника и лека промишленост Попово
  • Начало

Профил на купувача - начало

В момента няма процедури в този статус !
В момента няма процедури в този статус !
Предметът на настоящата обществената поръчка е извършване на основен ремонт на физкултурен салон в Професионална гимназия по техника и лека промишленост – гр. Попово в т.ч.: Демонтаж стара хидроизолация; Демонтаж стари олуци; Демонтаж стари водосточни тръби; Демонтаж водосточни казанчета; Демонтаж стари поли и шапки; Полагане топлоизолация по покрив XPS 12см; Циментова замазка покрив; Грундиране основа; Направа хидроизолация два пласта с посипка; Фасадно тръбно скеле; Кърпежи външна мазилка; Противоплесенна обработка фасади; Топлоизолация по фасади ЕPS 12 см; Топлоизолация по страници, прозорци и врати; Доставка и монтаж фасаден ъгъл; Доставка и монтаж подпрозоречни дъски; Минерална мазилка по фасади, драскана; Направа гръмоотводна инсталация; Монтаж поли, шапки, щорц от поцинкована ламарина; Монтаж олуци от поц. Ламарина; Монтаж казанчета поц ламарина; Монтаж водосточни тръби от поц. Ламарина; Демонтаж стара дограма прозорци; Доставка и монтаж на РVС прозорци; Доставка и монтаж осветителни тела- ЛЕД; Доставка и монтаж на кабели за осветление; Натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените Количествени сметки, приложени към документацията за участие - № 3;
Процедури по чл.20, ал.3
Дата на публикуване: 2018-05-11 15:10:17
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-28 16:00:00